Klienci Anochin, Roters & Kollegen pochodzą z najróżniejszych branż gospodarki. Stąd też nasi doświadczeni doradcy są obeznani ze specyfiką niektórych branż i oferują indywidualne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw i naturalnie również dla osób prywatnych.

Przemysł przetwórczy

produkcja żywności
produkcja odzieży
produkcja wyrobów metalowych, uszlachetnianie powierzchni i obróbka termiczna
budowa maszyn
produkcja części i wyposażenia samochodów ciężarowych
produkcja  mebli

Przemysł budowlany

budownictwo naziemne
budownictwo podziemne
usługi rzemieślnicze związane z budownictwem

Handel

utrzymanie i naprawa samochodów ciężarowych
handel samochodami ciężarowymi
sprzedaż hurtowa
sprzedaż detaliczna

Transport

przewóz osób
przewóz towarów
spedycja

Usługi hotelarsko-gastronomiczne

hotele, pensjonaty, noclegi
restauracje, gospody, zakłady gastronomiczne, kawiarnie

Informacja i komunikacja

działalność wydawnicza
usługi związane z  technologią informacyjną

Nieruchomości gruntowe i mieszkaniowe

Usługi wolnych zawodów

kancelarie radców prawnych i notariaty
doradztwo przedsiębiorstw
biura inżynieryjno-architektoniczne
reklama i badanie rynku
gabinety weterynaryjne

Pozostałe usługi

wynajem maszyn, urządzeń i innych ruchomych przedmiotów
wynajem siły roboczej
biura podróży i organizacja podróży
ogrodnictwo i aranżacja krajobrazu
usługi dozorcy
czyszczenie budynków, ulic i środków transportu
zrzeszenia kościelne
pralnie i czyszczenie chemiczne
salony fryzjerskie i kosmetyczne

Szkoły i przedszkola

Zdrowie & socjalne

gabinety lekarskie i stomatologiczne
instytucje pomocy młodzieży
związki sportowe
organizacje społeczne

Przedsiębiorstwa komunalne