dane teleadresowe

Anochin, Roters & Kollegen sp. z o. o.
biegly rewidenci, doradcy podatkowi

siedziba i adres:
ul. Działyńskich 2/1
61-727 Poznan

Telefon: +48 (0) 61 843 00 63
Fax: +48 (0) 61 843 00 62
info@ark-poznan.com

Osoby kontaktowe:
Anna Bednarczuk, doradca podatkowy
Agnieszka Jazgara, doradca podatkowy


 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000382213

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 2090002014

wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN

 

Odpowiedzialność:
Administrator tej prezentacji internetowej zabiega o to, by informacje i dane zawarte na tej stronie internetowej były właściwe.  Odpowiedzialność lub gwarancja za aktualność, prawidłowość i kompletność  przedstawionych informacji i danych jest wyłączona. Dotyczy to też innych stron, na które można zostać przekierowanym przez jakiś hiperlink. Administrator nie jest odpowiedzialny również za treść stron, na które można wejść za pomocą takiego łącza.  Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub uzupełnień istniejących informacji lub danych bez zapowiedzi.  Zawartość strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie informacji, danych, szczególnie wykorzystywanie tekstów, ich części, zdjęć, grafik wymaga wcześniejszej zgody administratora strony.
Oświadczenie o ochronie danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługi analizy strony internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika, i które umożliwiają analizę używania strony internetowej przez użytkownika.  Utworzone dzięki Cookies informacje o aktywności użytkownika  na stronie internetowej są z reguły przetwarzane na serwerze Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywności   anonimowości IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, ale tylko w grupie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przeniesiony  na serwer Google w USA i tam skrócony.  Na zlecenie administratora strony internetowej Google będzie używać tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty nt. aktywności na stronie internetowej. Państwa adres IP przekazywany z browsera w ramach Google Analytics nie będzie łączony przez Google z innymi danymi.
Mogą Państwo zablokować  zapisywanie Cookies przez odpowiednie ustawienia oprogramowania browsera;  zwracamy jednak uwagę na to, że w tym wypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo w pełni  korzystać z wszystkich  funkcji tej strony.  Ponadto mogą Państwo zablokować ewidencjonowanie przez Cookies danych, które są ściągane przez Google do korzystania ze stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) jak również przetwarzanie tych danych przez Google w taki sposób, że ściągną i zainstalują Państwo Plugin dostępny pod linkiem : tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Źródło zdjęć

www.fotolia.de

55123848©Minerva Studio
46731355©FotolEdhar
46731316©FotolEdhar
45736280©Picture-Factory
44447730©kartos
29292049©Christian Jung

©Fotostudio Loeper

Foto: Rayk Weber