oświadczenie o ochronie danych osobowych

Anochin, Roters & Kollegen sp. z o. o. | Siedziba i adres: ul. Działyńskich 2/1, 61-727 Poznań | Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu | KRS: 0000382213 |Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 2090002014 | Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN | Adres email: info@ark-poznan.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anochin, Roters & Kollegen sp. z o. o. | Siedziba i adres: ul. Działyńskich 2/1, 61-727 Poznań | Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu | KRS: 0000382213 |Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 2090002014 | Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, wypełnienia obowiązków prawnych Spółki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia, przeprowadzenia analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

  3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: ważności oferty złożonej przez Spółkę, obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, prawne, IT, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką w związku z produktami i usługami koniecznymi do wykonania umowy zawartej ze Spółką, operatorom pocztowym, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

  5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  7. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy ze Spółką.

 

 

Ochrona danych osobowych

Administratorzy niniejszych stron z należną powagą podchodzą do ochrony Państwa danych prywatnych. Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający poufność i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z poniższym oświadczeniem.

Z naszej strony internetowej można korzystać zasadniczo bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy mailowe), odbywa się to, na ile jest to możliwe, na podstawie dobrowolnej decyzji. Zebrane informacje nie są przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody osobom trzecim.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że przesyłanie danych w internecie (na przykład w korespondencji mailowej) nie jest pozbawione luk w zakresie bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zapewnienia kompletnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

 

Pliki cookies

Na stronach internetowych stosowane są częściowo tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim zawartość naszych stron internetowych jest bardziej przyjazna dla użytkownika, szybciej dostępna szybsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to niewielkie dane tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, które są następnie zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane "cookies sesyjne". Po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie są automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym sami je Państwo usuną. Tego typu cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach.

Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, aby pojawiał się komunikat o zastosowaniu cookies, aby przeglądarka akceptowała je za każdym razem lub w określonych przypadkach, aby wyłączała je czy też aby były usuwane po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalności witryny internetowej mogą zostać ograniczone.

 

Pliki dzienników serwera (server-log-files)

Administrator stron zbiera i automatycznie gromadzi informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

·        typ i wersja przeglądarki

·        stosowany system operacyjny

·        adres odsyłający - refferer URL

·        host łączącego się komputera

·        godzina zgłoszenia do serwera

Nie jest możliwe przyporządkowanie powyższych danych określonym osobom. Dane te nie są także łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w sytuacji, w której będą występowały konkretne przesłanki wskazujące korzystanie ze strony niezgodnie z prawem.

 

Czcionki internetowe Google

W celu jednolitego wyświetlania się czcionek na naszej stronie stosowane są udostępnione przez firmę Google tak zwane czcionki internetowe (web fonts). Aby teksty i czcionki prawidłowo wyświetlały się podczas otwierania strony, Państwa wyszukiwarka pobiera wymagane czcionki web do pamięci podręcznej. Jeśli Państwa przeglądarka nie współpracuje z web fonts, wówczas skorzysta ze standardowych czcionek zapisanych na Państwa komputerze.

Szczegółowe informacje odnośnie czcionek internetowych Google znajdą Państwo na https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google https://www.google.com/policies/privacy/

 

Prawo do informacji, usunięcia danych oraz ich zablokowania

W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do nieodpłatnej informacji odnośnie gromadzonych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania, zablokowania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Pytania w tej sprawie oraz dotyczące innych kwestii związanych z danymi osobowymi prosimy każdorazowo kierować na adresy podane w informacji o firmie.

Brak zgody na przesyłanie reklamowych wiadomości e-mail

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych podanych w informacji o firmie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, jeśli nie zostały przez nas zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie wiadomości e-mail będących spamem.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone w dniu 14.12.2017 za pomocą generatora eRecht24.

 

Datenschutzbeauftragter

für Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG und deren verbundenen Unternehmen

Sollten Sie Fragen und Anregungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, Dr. Jan Peschka.

Dr. Jan Peschka

Datenschutzbeauftragter

E-Mail: datenschutz@ark-hannover.de

Telefon: +49 5141 482 11 88
Telefax: +49 5141 485 32 22