Doradcy

Osobami kontaktowymi w Anochin Roters & Kollegen w biurze w Poznaniu są: 

Małgorzata Cędrowska, biegły rewident
Anna Bednarczuk, doradca podatkowy