ARK TESTATOR

Od miesięcy letnich roku 2016 wspieramy w Berlinie we współpracy z prawnikiem i doradcą podatkowym, Panem Karl-Hinrich Fromm, przedsiębiorstwa średniej wielkości i osoby prywatne.

Nasza oferta obejmuje w równej mierze usługi w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, jak również szeroki wachlarz usług międzynarodowych.

ARK Testator GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Mommsenstraße 73
D-10629 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 – 206 46 760
Fax: +49 (0) 30 – 206 46 779
info@ark-testator.de

Osoby kontaktowe:
Karl-Hinrich Fromm, doradca podatkowy i prawnik
Stefan Anochin, doradca podatkowy i biegły rewident
Andreas Roters, doradca podatkowy i biegły rewident